Chirurgia Ma Ych Zwierz T. Tom 1 Teresa Fossum

ISBN: 9788376094403

Published: July 17th 2014

ebook

604 pages


Description

Chirurgia Ma Ych Zwierz T. Tom 1  by  Teresa Fossum

Chirurgia Ma Ych Zwierz T. Tom 1 by Teresa Fossum
July 17th 2014 | ebook | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 604 pages | ISBN: 9788376094403 | 5.54 Mb

Bezdyskusyjny bestseller wiatowej listy podr cznikow z zakresu weterynarii. Jest to ksi ka, z ktorej korzysta si latami, w miar praktyki i nabywania do wiadczenia wybieraj c rozdzia y dotycz ce coraz bardziej zaawansowanych technik i procedur. PodrMoreBezdyskusyjny bestseller wiatowej listy podr cznikow z zakresu weterynarii. Jest to ksi ka, z ktorej korzysta si latami, w miar praktyki i nabywania do wiadczenia wybieraj c rozdzia y dotycz ce coraz bardziej zaawansowanych technik i procedur.

Podr cznik jest podzielony na pi cz ci: Podstawy chirurgii, Endoskopia, Chirurgia tkanek mi kkich, Ortopedia oraz Neurochirurgia. W rozdziale dotycz cym podstawowych zasad chirurgii wyczerpuj co omowiono rodzaje szwow chirurgicznych, opiek przed- i pooperacyjn, wytyczne antybiotykoterapii profilaktycznej i leczniczej, analgezj i post powanie ywieniowe. Nast pne rozdzia y dostarczaj szczego owych wskazowek dotycz cych najcz ciej przeprowadzanych zabiegow, jak kastracja i sterylizacja, a tak e bardziej specjalistycznych procedur, jak kraniotomia, lobektomia, chirurgia oka oraz zabiegi ma o inwazyjne.

Nowatorskim i bardzo przydatnym pomys em jest umieszczenie zagadnie anestezjologicznych w rozdzia ach dotycz cych przeprowadzania okre lonych zabiegow. W podr czniku umieszczono ponad 1500 kolorowych rycin, w tym doskona ej jako ci fotografie i rysunki przeprowadzaj ce czytelnika krok po kroku przez poszczegolne procedury-od uzyskania dost pu a do za o enia ko cowych szwow.

Ksi ka jest napisana przez lekarzy-praktykow dla lekarzy-praktykow i mamy nadziej, e zdob dzie uznanie w rod lekarzy weterynarii i studentow poszukuj cych nowoczesnego i aktualnego podr cznika chirurgii na najwy szym poziomie edytorskim.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Chirurgia Ma Ych Zwierz T. Tom 1":


visitbaztanbidasoa.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us